Władze

RADA NADZORCZA

Andrzej Garley, Sylwia Michałowska - Kosińska, Grzegorz Mikrut,

 

Sławomir Pietrzyk, Jerzy Staliński, Elżbieta Okine - Tyrkiel, Iwona Ziomek.


ZARZĄD

Magdalena Pawłowska  - Prezes Zarządu,   Dyrektor Biura Związku 

Janusz Zwierzykowski - Zastępca Prezesa Zarządu