Władze

RADA NADZORCZA

Sławomir Pietrzyk - Przewodniczący,

Jerzy Staliński - Zastępcza Przewodniczącego,

Sylwia Michałowska-Kosińska - Komisja Rewizyjna,

Andrzej Garley - Sekretarz,

Grzegorz Mikrut,

Kazimierz Kuczma,

Michał Smagowicz.


ZARZĄD

Janusz Zwierzykowski - Prezes Zarzadu-Dyrektor Biura Związku,

Anna Kuciara - Zastępca Prezesa Zarządu.